Mina sidor

Via denna länk kommer Du i framtiden kunna lägga upp din profil, bilder på din skatt samt bl. a ta del av föreningens administration såsom årsmötes protokoll, resultat och balansräkning mm. Endast medlemmar kommer att få tillgång till denna länk via ett eget lösenord.