Styrelsen

Ordförande  Sören Eriksson
Vice ordförande  Björn Sundqvist